Super intenzivni letnji kursevi

SUPER INTENZIVNI  LETNJI  KURSEVI - 50%

Super intezivni letnji kursevi engleskog, uz 50% popusta, održavaju se svake godine u 5 termina, počev od maja pa sve do septembra. Termini održavanja su  5 puta nedeljno, od ponedeljka do petka, i to za A1-B1 nivoe.

Časovi su konverzacionog tipa, radi se na usavršavanju rečenične strukture kroz kontrolisane govorne vežbe i širenju vokabulara uz obradu različitih tema, a sam govor se usavršava kroz dinamičnu nastavu, interesantan i koristan nastavni materijal, i uz pomoć stručnih profesora.

Modul 1 - A1 nivo

Modul 2 - A2 nivo

Modul 1- B1 nivo

Modul 2- B1 nivo (ukoliko profesor proceni na osnovu niza utvrđenih kriterijuma da je polaznik savladao B1 nivo u okviru Modula 1, polaznik se upućuje na sledeći nivo)

Superintenzivni konverzacioni kursevi engleskog jezika namenjeni su onima koji žele da:       

 - nauče osnove engleskog jezika u kratkom periodu

 - dodatno usavrše svoju konverzaciju na engleskom jeziku

 - osveže znanje jezika koji su nekada učili, a napravili su pauzu u učenju
 

Ciljevi kursa:                                                                                                                                  

 •  veći nivo samopozdanja u komunikaciji na engleskom
 •  tačniji i tečniji govor
 •  obogaćenje vokabulara
 •  usavršavanje rečenične strukture
 •  utvrđivanje gramatike kroz konverzaciju
 •  lakša i efikasnija socijalizacija na engleskom                 
                  

Cena jednog modula obuhvata:                                                                                                                           

 • polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
 • pohađanje kursa ( jedan modul obuhvata 25x90min.)
 • knjigu
 • radnu svesku
 • CD
 • sav dodatni materijal
 • pristup školskoj biblioteci
 • pristup besplatnom online materijalu
 • polaganje završnog testa
 • izdavanje sertifikata o završenom kursu

Možete se prijaviti na pripremni kurs ovde.

Cene letnjih kurseva su snižene 50%! 

 


Opšti i konverzacioni kursevi