Priprema za CAE ispit

cae merryland

Certificate in Advanced English ili Cambridge English: Advanced je prvi od dva najviša nivoa Cambridge ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1. Od kandidata na ovom nivou očekuje se da se samouvereno snalaze u većini situacija u društvu, na poslu i na studijama visokog obrazovanja u zemljama engleskog govornog područja. CAE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, kao i mnogi drugi u svetu, uključujući i poslodavce.

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za polaganje IELTS-a i svih Cambridge ESOL ispita (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).  

Dobijeno priznanje, koje  nam je Britanski savet dodelilio 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., i 2020. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1 2018

F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1

 01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2016

01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2015

KAKO IZGLEDA CAE ISPIT?

FORMAT CAE ISPITA

Prvi deoReading and Use of English  (90 minuta) Od 2015. godine ovaj deo ispita procenjuje dve važne veštine. Najpre, ocenjuje se Vaša sposobnost da razumete književne tekstove, kao i one koji to nisu, članke iz novina i časopisa. Pored toga, ovaj deo ispita sadrži zadatke kojima se procenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika. Pripremni kurs je sveobuhvatan, detaljan, i podstiče Vas na razvoj svih veština podjednako. U školi dobijate sav potreban materijal, koncipiran iz različitih izvora, za celokupnu pripremu.  

Drugi deo Writing (90 minuta) Ovaj deo ispita procenjuje Vašu sposobnost da napišete tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja na najrazličitije zadate temeS obzirom da je pisanje najzahtevnija veština, posebna pažnja se posvećuje savladavanju strategija, kreiranju potrebnog vokabulara i registra da bi se na ove zadatke odgovorilo što bolje i usavršilo pisanje na engleskom. 

Treći deo Listening (40 minuta) Ovaj deo ispita od Vas zahteva da shvatite značenje odslušanog teksta koji može da uključuje predavanja, radio emisije, govore i diskusije. Kako su zadaci slušanja jako kompleksni i zahtevni, tokom pripremnog kursa dobijate jako kreativne zadatke iz različitih izvora koji imaju za cilj podizanje jezičke kompetencije, koja će Vam i omogućiti visoki broj poena na CAE testu.

Četvrti deo – Speaking (15 minuta) Ovaj deo ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru. Ova jezička veština testira poznavanje celokupne gramatike, vokabulara i upotrebu istih, jednom reči, tačnost i fluentnost govora.

REZULTATI

Svaki deo ispita nosi 20% od ukupne ocene. Kandidati koji polože ispit dobijaju sertifikat s jednom od tri ocene (A, B ili C). Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim segmentima CAE ispita.

Upis je u toku, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Optimalni period trajanja priprema je 6-12 meseci. MERRYLAND škola sa visokim procentom uspešnosti priprema kandidate za polaganje ovog ispiita. Nakon položenog CAE ispita možete se pripremati za CPE, koji odgovara C2, najvišem nivou na CEFR skali.

Za upis do kraja MAJA važi promotivni POPUST i cena mesečne rate iznosi 6850,00 dinara.

CAMBRIDGE ESOL ISPITI (KET, PET, FCE, CAE, CPE) - opšti engleski :

CAE TERMINI POLAGANJA ISPITA U BEOGRADU:

 16.05.   09.06.   20.06.  27.06.  21.11.  05.12. 2020.godine. 

S obzirom da je MERRYLAND ZLATNI partner British Council-a za prijavljivanje ispita preko škole dobijate 20% POPUSTA.


Opšti i konverzacioni kursevi