Engleski jezik za ljudske resurse

engleski za ekonomiste2015

Engleski jezik za ljudske resurse (HR)

Najbolja pomoć HR stručnjacima u efikasnom rešavanju problema

Engleski jezik za ljudske resurse (HR) Vam pomaže u razvijanju veština potrebnih za snalaženje u tipičnim poslovnim situacijama kao što su: intervjuisanje kandidata, evaulacija rada svih zaposlenih, učestvovanje na sastancima, efikasno obavljanje telefonskih poziva i držanje prezentacija i sl. Akcenat je na poboljšanju kako pisanog tako i govornog jezika.

Sadržaj kursa:

Oblasti koje su obuhvaćene ovim kursom:

 • izbor kandidata, uključujući sve tehnike intervjuisanja kao i kasnije angažovanje kandidata
 • obuka, motivisanje i nagrade
 • primena i pojašnjenje zakona o radu
 • konflikti na radnom mestu
 • procedure zapošljavanja i otpuštanja
 • tehnike procene uspešnosti svakog pojedinačnog zaposlenog

Cilj kursa:

 • efikasnija i samopouzdanija komunikacija
 • tačniji i tečniji govor
 • uspešnije i efikasnije učestvovanje na sastancima
 • usavršavanje pisanog engleskog jezika
 • proširenje stručnog vokabulara
 • usavršavanje rečenične strukture
 • uspešnije snalaženje u multikulturalnoj sredini
 • druženje i sticanje novih poznanika na efikasniji način

Engleski jezik za ljudske resurse (HR) ima za cilj da razvije komunikacijske veštine u profesionalnom okruženju, i to posebno veštine govora i pisanja.

 Cena obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
 • pohađanje kursa
 • knjigu
 • radnu svesku
 • CD
 • polaganje završnog testa
 • izdavanje sertifikata o završenom kursu

Opšti i konverzacioni kursevi