Engleski jezik za medicinu

engleski za doktore merryland

Engleski za medicinu je namenjen kvalifikovanim lekarima, stomatolozima, farmaceutima i studentima medicinskih nauka koji žele da rade u engleskom govornom okruženju. Uz veći naglasak na komunikacijske veštine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj da razvije stručni jezik i interpersonalne veštine bitne za uspostavljanje i održavanje odnosa između lekara i njihovih pacijenata, tako da lekarima osigura efikasnije obavljanje svojih dužnosti na engleskom jeziku.

Sadržaj kursa

 • Medicinski vokabular, terminologija i idiomi
 • Odnos lekar - pacijent
 • Razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva
 • Medicinske skraćenice
 • Podsećanje na osnovne gramatičke celine
 • Usavršavanje kompleksnije rečenične strukture

Ciljevi kursa:

 • Uspešna komunikacija sa pacijentima na engleskom jeziku
 • Uspešna komunikacija sa kolegama na engleskom jeziku
 • Razgovor o dijagnozama, tretmanima, davanje stručnih mišljenja
 • Razgovor sa pacijentom na stranom jeziku o istoriji bolesti, uzimanje informacija o simptomima, i beleženje istih na odgovarajući način
 • Razumevanje medicinske dokumentacije
 • Proučavanje istorije bolesti
 • Osposobljavanje za samostalno pisanje biografije i uspešan intervju za posao

Opšte informacije:

Tempo održavanja časova – 3 puta nedeljno

Ukupan fond časova- 40 časova po 90 min.

Kurs traje 3/4 meseca.

MERRYLAND centar za engleski jezik odobrava promotivne cene za engleski za medicinu

u iznosu od 6650,00din. mesečno. Plaćanje u 4 mesečne rate.

Cena obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
 • pohađanje kursa
 • knjigu
 • radnu svesku
 • CD
 • sav dodatni materijal
 • pristup školskoj biblioteci
 • pristup besplatnom online materijalu
 • polaganje završnog testa
 • izdavanje sertifikata o završenom kursu

 Ovaj specijalizovani kurs se može skrojiti u zavisnosti od Vaših potreba, bilo da ste lekar,stomatolog ili farmaceut.


Opšti i konverzacioni kursevi