Individualni kursevi engleskog

 MG 3218za sajt

Merryland, specijalizovana škola za engleski i nemački jezik izdvaja iz svoje bogate ponude i individualne kurseve bilo da je u pitanju poslovni engleski / nemački,  priprema za međunarodni ispit, priprema za razgovor za posao ili opšti i konverzacioni kurs engleskog ili nemačkog jezika koji ima za cilj usavršavanje opšteg jezika.

ZA KOGA SU INDIVIDULNI ČASOVI?

Ovakav vid nastave namenjen je polaznicima koji imaju specijalne potrebe i zahteve, žele da se nastava odvija određenim tempom i žele da se fokusiraju na određenu oblast vokabulara i opseg tema, kao i na posebne jezičke veštine koje bi trebalo usavršiti, npr. slušanje ili pisanje.

Najčešći razlozi zbog kojih se pojedini polaznci odlučuju za individualnu nastavu su sledeći:

  • priprema za važnu prezentaciju na engleskom / nemačkom
  • usavršavanje jezika za potrebe konferencija, seminara i sastanaka
  • fokusiranje na slabosti svakog polaznika i njegova interesovanja
  • podizanje sveopšteg samopouzdanja u svim aspektima jezika

Svi naši individualni kursevi se kroje prema potrebama svakog polaznika, uz najviše poštovanje zahteva i ciljeva naših klijenata. Nastavu izvode kvalifikovani profesori sa višegodišnjim iskustvom koji Vaše želje i ideje pretvaraju u efikasan plan rada koji daje odlične rezultate. Kao prednosti individualne nastave ističu se brzo i efikasno napredovanje uz fokus na same potrebe polaznika.

Ciljevi kursa:

  • značajno usavršene sve veštine koje su zahtevale dodatni rad
  • razumevanje sopstvenih jezičkih nedostataka i prepoznavanje budućih oblasti koje zahtevaju dodatni rad
  • veći nivo samopouzdanja, fluentnosti i tačnosti u govoru
  • viši nivo aktivnog vokabulara

Opšti i konverzacioni kursevi