Engleski jezik za početnike

8

KAKO DA NAUČITE ENGLESKI JEZKI?

Kurs engleski za početnike  je specijalno osmišljen i koncipiran nastavani  program za odrasle polaznike u svim životnim dobima i decu svih uzrasta koji se po prvi put sreću sa engleskim jezikom ili poseduju oskudno znanje ovog jezika.

Šta obuhvata kurs engleski za početnike?                                                                                                                            

 • savladavanje osnovnih glagolskih vremena, koji će Vam omogućiti nesmetan razgovor o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti;
 • upoznavanje sa osnovnim vrstama reči i njihovim funkcijama u rečenici;
 • savladavanje osnovnog vokabulara koji će Vam omogućiti nesmetano i lakše snalaženje u svakodnevnoj komunikaciji, i komunikaciji na javnim mestima kao što su: banka, pošta, prodavnica, kafić, restoran, hotel, aerodrom itd.;
 • savladavanje osnovnih pravopisnih pravila, i upoznavanje sa osnovnim oblicima formalnog i neformalnog stila pisanja;
 • i na kraju, usavršavanje konverzacije kroz radu u paru, grupni rad, projekte i radionice.

 Ciljevi kursa:                                                                                                                                                                             

Cilj kursa je upoznavanje i savladavanje gradiva na elementarnom nivou tj. A1 nivou po referentnoj skali Saveta Evrope  (CEFR).

Težište rada je na konverzaciji, a radi se na temama i vokabularu koji ćete vrlo brzo moći da iskoristite ako se nađete u različitim profesionalnim ili privatnim životnim situacijama. S obzirom da je akcenat rada na usavršavanju konverzacije, veci deo vežbi se izvodi kroz rad u paru, grupni rad, zajedničke projekte i radionice.


Opšte informacije:

 • Tempo održavanja časova – 2 ili 3 puta nedeljno
 • Ukupan fond časova- 24 časa x 90 min. 
 • Kurs traje 8 nedelja.
 • Početak kursa svakog ponedeljka, u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima.
 • Kurs engleski za početnike možete upisati na Novom Beogradu i Starom gradu.

 Cena obuhvata:                                                                                                                                                                      

 • polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
 • pohađanje kursa
 • knjigu
 • radnu svesku
 • CD
 • sav dodatni materijal
 • pristup školskoj biblioteci
 • pristup besplatnom online materijalu
 • polaganje završnog testa
 • izdavanje sertifikata o završenom kursu

                                 Kurs se može platiti u 3 mesečne rate. Cena jedne rate je 3,900.00 din.


Opšti i konverzacioni kursevi