Merryland school

 

o nama merryland sajt

MERRYLAND je specijalizovana škola za učenje engleskog i nemačkog jezika, koja svojim polaznicima nudi: opšte, konverzacione, strukovne kurseve kao i pripremu za polaganje međunarodnih ispita. Kursevi su u skladu sa Zajedničkim Evropskim Okvirom (Common European Framework of Refererence for Languages). Nastavu izvode diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima, koji svoje znanje usavršavaju u zemlji i inostranstvu.

Zašto izabrati našu školu?

Naša najveća snaga je u timskom radu i u velikom naporu i vremenu koje smo uložili u stručni rad, što su tokom našeg dugogodišnjeg iskustva u nastavi polaznici znali da prepoznaju.

Merryland škola Vam nudi mnogo:

• Veliki izbor kurseva– vodimo vas od prvih koraka u učenju jezika do priprema za međunarodne ispite
• Maksimalna prilagodljivost vašim zahtevima i ciljevima
• Grupe se formiraju prema uzrastu i nivou znanja
• Besplatna provera znanja
• Sadržajno osmišljeni programi prožeti dugogodišnjim iskustvom u nastavi
• Stručnost – svi naši profesori imaju dugogodišnje iskustvo u nastavi i prate savremene trendove u oblasti učenja jezika
• Entuzijazam i predanost poslu

Merryland škola Vam garantuje:

  • visok kvalitet nastave koju izvode mladi, stručni i visokomotivisani profesori engleskog jezika, podižući Vaš nivo znanja kroz izuzetno kreativnu nastavu;
  • jednostavno i lako savladavanje osnova engleskog jezika kroz upotrebu najnovijih međunarodno priznatih udžbenika koje profesori obogaćuju dodatnim materijalima;
  • sticanje praktičnog i upotrebljivog znanja koje će Vas učiniti konkurentnijim na tržištu rada i omogućiti efikasniju upotrebu jezika u različitim profesionalnim ili privatnim situacijama;
  • izuzetno prijatno iskustvo, uz druženje sa ostalim polaznicima, na nastavi koja je dinamična, zabavna, kreativna i prilagođena svim dobnim grupama.

Sve kurseve engleskog i nemačkog jezika za odrsle i decu možete upisati na Novom Beogradu i u Starom gradu.                                                                                                                                                                                                             

 

 British council    


Opšti i konverzacioni kursevi