Priprema za TKT ispit

cambridgeenglish td tkt ol 150mm-1189x558

TKT ili Teaching Knowledge Test je međunarodno priznati ispit na kome imate priliku da demonstrirate svoje znanje o predavanju engleskog jezika, dok na samim pripremama usavršavate svoje iskustvo u predavanju engleskog jezika deci i odraslima. Pored toga polaganje TKT Modula 1 obezbediće Vam besplatno članstvo u organizaciji Cambridge English Teacher u trajanju od jedne godine, a koja za svoje članove obezbeđuje kratke kurseve, vebinare sa vodećim stručnjacima u ovoj oblasti, kao i brojne korisne članke i video zapise koji će unaprediti vašu veštinu predavanja engleskog jezika.

Pripremu za sve TKT module vode diplomirani profesori engleskog jezika koji su i sami nosioci ovih diploma.

TKT je podeljen na tri modula, možete polagati samo jedan ili sva tri i za svaki ćete dobiti poseban sertifikat.

Module 1: Background to language teaching

Testira Vaše poznavanje termina i pojmova u oblasti predavanja engleskog jezika i fokusira se na elemente koji su suština učenja engleskog jezika. Na samim časovima prelaze se i savladavaju tri oblasti - opisivanje jezika i jezičkih veština, istorijat učenja jezika i istorijat predavanja jezika.

Module 2: Planning for language teaching

Ima za cilj da proceni znanje i veštine potrebne za planiranje časova. Takođe se pažnja posvećuje načinu ocenjivanja i izvorima iz kojih se časovi spemaju. Tako da se priprema za ovaj modul fokusira na dva segmenta – planiranje i pripremu časa ili više uzastopnih časova i izbor i organizaciju materijala.

Module 3: Classroom management

Procenjuje u kojoj meri ste upoznati sa tim šta se u učionici dešava pri učenja jezika, koja je uloga profesora u organizaciji časa i koje su metode korišćene kako bi se iz interakcije profesora i učenika izvukao maksimum. Shodno tome, pripreme će Vam pomoći da unapredite jezik koji koristite u učionici, kako da iz učenika izvučete maksimum i kako da što uspešnije organizujete čas iz najpoštovanijih i najefikasnijih izvora.

TKT Pratical: Testira nivo Vaše kompetencije u samoj učionici. Procena se odigrava u učionici dok Vi predajete i može se organizovati u školi u kojoj ste već zaposleni u suprotnom će Vam škola biti dodeljena. Pored toga, kao deo procene potrebno je da predate plan za održani čas. U toku priprema, uspešno ćete savladati veštinu pravljenja planova, organizacije časa, učenika i gradiva, kao i ostane veštine neophodne za uspešno prenošenje znanja u učionici.

 

Termini polaganja ispita - 05.12. u Beogradu


Opšti i konverzacioni kursevi