Priprema za IELTS ispit

IELTS 

Više od 10 godina iskustva, 6 godina zlatne medalje British Council-a zaredom, i više stotina zadovoljnih kandidata su naša najbolja preporuka.

STA JE IELTS?

International English Language Testing System je svetski priznat ispit engleskog jezika koji uvažavaju obrazovne institucije, vladine agencije i stručne organizacije. Ispit ocenjuje Vašu sposobnost da komunicirate na engleskom koristeći sve četiri jezičke veštine: slušanje tj. razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, pisanje i govor.

Postoje dve verzije ispita, akademski i opšti, a koju Vi polažete zavisi od toga za šta Vam je ovaj sertifikat potreban. Ukoliko se upisujete na studije u inostranstvu potrebno je položiti akademsku verziju, dok se za izdavanje radnih viza, potrebe poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično, polaže opšta verzija.

Priznat je od strane većine akademskih institucija u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici i preko dve hiljade univerziteta u SAD-u, kao i od strane mnogih drugih organizacija. Nakon polaganja ovaj sertifikat vredi dve godine a nakon toga se obnavlja istim postupkom polaganja ispita.

Pored akademske i opšte verzije od skoro je uvedeno polaganje IELTS ispita za dobijanje britanske vize i imigraciju. 

KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?

 

Testiraju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku (listening, reading, writing and speaking), a ocene se kreću od 0 do 9 (0- nije prošao/la, 9-odličan).

KAKO IZGLEDAJU PRIPREMME ZA IELTS?

Reading (Razumevanje pročitanog teksta) Jedna od najzahtevnijih veština koja na početku zadaje više problema zbog prirode akademskih tekstova, tokom pripremnog kursa uz primenu raznih strategija se vrlo brzo savladava. Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim delovima IELTS ispita. Pored upoznavanja sa formatom ispita, velika pažnja se poklanja i usavršavanju opšteg jezika uvežbavanjem najbitnijih gramatičkih struktura i proširivanjem vokabulara, naročito onog tipičnog za sam IELTS ispit.

Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Nastavni materijal se bira u odnosu na potreban broj časova i modul koji polažete. Optimalni period priprema je od 2-4 meseca, sve u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja.

Merryland škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita. Časove drže diplomirani profesori engleskog jezika sa velikim iskustvom u ovoj oblasti. Pripreme za IELTS ispit se održavaju u Merryland školi na lokaciji Novi Beograd i Stari grad.

O konkretnim terminima i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Za upis tokom proleća i leta važe promotivne cene tako da je iznos mesečne rate 14.450,00 dinara (12x90min.). Optimalni period pripreme za IELTS je 3/4 meseca, ali trajanje priprema umnogome zavisi od Vašeg trenutnog nivoa znanja. 

Prvi sledeći datum početka pripremnog kursa je 27.04.2020, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.           

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).

Dobijeno priznanje, koje  nam je Britanski savet dodelilio 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

 

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1 2018

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1

   01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2016

    01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2015

 

Kako se prijaviti i gde se polaže IELTS ispit?

Na ovom sajtu https://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts možete pogledati detalje vezane za za samu  prijavu za polaganje IELTS ispita.

Datumi polganja IELTS ispita u Beogradu:

04.4.  13.6 

Uporedna tabela Vam može biti korisna ukoliko ste već polagali neki od ostalih međunarodnih ispita:


Opšti i konverzacioni kursevi