Priprema za BEC ispit

Priprema za BEC

 

Logo Image BEC

BEC je međunarodno priznati ispit kojim se procenjuje sposobnost korišćenja engleskog jezika u poslovnom okruženju.

BEC se može polagati u tri nivoa:

  • BEC Preliminary – odgovara nivou B1 prema skali Saveta Evrope
  • BEC Vantage – odgovara nivou B2 prema skali Saveta Evrope
  • BEC Higher – odgovara C1 nivou prema skali Saveta Evrope

Pripremni kurs svojom tematikom pokriva ključne finansijske oblasti poput međunarodne trgovine, kreditnih poslova, računovodstva i upravljanja imovinom i kompanijom. Tokom trajanja kursa uvežbavaju se neophodne veštine poput telefoniranja, pregovaranja, držanja prezentacija i pisanja finansijskih izveštaja, kao i poslovna korespondencija vezana za finansijsku i ekonomsku tematiku.

BEC sertifikati priznati su od strane poslodavaca i obrazovnih institucija širom sveta. Više od 2000 poslodavaca u svetu koriste BEC za potrebe zapošljavanja novih i evaluacije trenutno zaposlenih.

Kako izgleda BEC test?

Sva tri BEC testa procenjuju sposobnost korišćenja engleskog jezika u četiri veštine : čitanje sa razumevanjem, pisanje, slušanje i usmeni deo. Tekstovi i teme su iz područja međunarodnog poslovanja tako da su tematski slični za sva tri testa. Testovi se razlikuju po nivou poznavanja i veštini korišćenja jezika tako da je BEC Preliminary najlakši, a BEC Higher najzahtevniji.

MERRYLAND škola sa velikim uspehom priprema sve polaznike za polaganje ovog ispita, od studenata ekonomskih nauka do top menadžera, i sve to zahvaljujući dobro pripremljenim profesorima i odličnoj literaturi.

Prijava i rezultati

Za termin polaganja potrebno je obratiti se sekretarijatu škole, u dogovoru sa profesorom. Polaganje se održava najčešće 3-4 puta godišnje, a rezultati se dobijaju nekoliko nedelja nakon polaganja.

CAMBRIDGE ESOL ISPITI - stručni engleski (BEC I, II i III):

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).

Dobijeno priznanje, koje  nam je Britanski savet dodelilio 2015. i 2016., 2017. i 2018., 2019. i 2020.godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

                                                        F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1 2018

F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1

01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2016

01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2015

S obzirom da je MERRYLAND zlatni partner British Council-a za prijavljivanje ispita preko škole dobijate 20% POPUSTA.

 


Opšti i konverzacioni kursevi