Priprema za TOLES ispit

 toles 1

ŠTA JE TOLES ISPIT?

TOLES ispit, Test of Legal English Skills, je ispit koji proverava poznavanje pravnog engleskog jezika na tri različita nivoa: osnovni, viši i napredni (TOLES Foundation, TOLES Higher, TOLES Advanced), a namenjen je studentima prava, pravnicima, advokatima i onima koji nameravaju da usavršavaju svoje znanje prava u inostranstvu budući da pruža međunarodno primenljivo znanje. MERRYLAND centar je i zvanični TOLES test centar što Vam omogućava efikasnost prilikom polaganja, jer će Vam škola završiti svu administraciju vezanu za sam test, počev od prijave, preko posredovanja u plaćanju, do same organizacije ispita u prostorijama naše škole i podele sertifikata na kraju. 

KAKO IZGLEDAJU PRIPREME ZA TOLES

Pripreme su usmerene ka usvajanju vokabulara iz različitih oblasti prava, kao što su kompanijsko pravo, obligaciono pravo, krivično pravo, međunarodno javno pravo, pravo intelektualne svojine, a uz to se radi i na gramatici budući da ispit obuhvata i pisanje i korekciju različitih pravnih dokumenata i mejlova koji moraju da budu stilski u skladu sa međunarodnim standardima korespondencije izmedju klijenta i pravnika. Dakle, ono što dobijate nije samo sertifikat koji će obogatiti CV, već znanje koje omogućava laku usmenu i pismenu komunikaciju sa klijentima i omogućava Vam da proučavate i razumete literaturu iz Vaše oblasti.

TOLES ispit je priznat u celom svetu i njegovo trajanje nije vremenski ograničeno. Tokom pripreme korisiti se materijal predviđen za pripremu TOLES ispita, ali i relevantni tekstovi iz originalnih udžbenika namenjeni onima kojima je engleski prvi jezik, kao i materijal koji čini evropsko pravno nasleđe.

Pripreme, koje optimalno traju 40 časova x90 minuta,  integrišu pravnu terminologiju, primenu iste u govoru kroz diskusije, iskazivanje mišljenja, davanje pravnih saveta vezano za relevantne slučajeve, vežbe slušanja, gramatike i pisanje mejlova, pravih mišljenja i memoranduma. Priprema je bazirana na realnim situacijama iz poslovnog života pravnika i oponaša se kontekst i tematika sa kojom se pravnici svakodnevno susreću. Sam ispit testira tri jezičke veštine – čitanje, slušanje i pisanje, a težina varira u skladu sa nivom za koji se spremate. Ispit se obično održava pet puta godišnje a prijava se vrši preko naše škole, o čemu će Vas na vreme obavestiti Vaš profesor.

TOLES sertifikat koji dobijete nakon polaganja ispita sadrži informacije o Vašem nivou znanja i potvrdu da je to znanje na tom odredjenom nivou. To znači da oni koji polažu TOLES Advanced (C1 nivo) a pokažu znanje na B2 nivou će dobiti potvrdu u vidu sertifikata da je njihovo znanje na B2 nivou, tako da sam ispit ne može da se ne položi, a od Vašeg rada zavisi nivo znanja koji ćete da pokažete.

MERRYLAND škola velikim uspehom priprema sve polaznike za polaganje ovog ispita, od studenata prava do advokata, i sve to zahvaljujući dobro pripremljenim profesorima i odličnoj literaturi, a s obzirom da smo i ispitni centar, imate privilegiju da u udobnosti učionica u kojima ste se spremali za test i polažete.

 

TOLES Foundation (A1 – A2)

TOLES Higher (B1 – B2)

TOLES Advanced   (C1 – C2)

Reading

Reading

Reading

Writing

Writing

Writing

 

Listening (30 – 45 min.)

 

Trajanje i cena: 90 min., 50 GBP

120 min., 65 GBP

120 min., 80 GBP

MERRYLAND CENTAR jedan je od zvaničnih centara za pripremu i polaganje TOLES ispita.

U prostorijama Mrryland centra se možete pripremati za ispit i polagati bilo koji od tri modula u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja, u terminima koje organizacija Global Legal English Ltd. unapred određuje za svaku godinu.

Datumi polaganja TOLES ispita za 2020.godinu: 19.03., 25.06., 20.08., 19.11.2020.godine.

Prijava i rezultati

Za termin polaganja potrebno je obratiti se sekretarijatu škole, u dogovoru sa profesorom.

Upis je u toku, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

 


Opšti i konverzacioni kursevi