Priprema za GMAT ispit

GMAT Merryland

GMAT – Graduate Management Admission Test
 
Šta je GMAT?
GMAT je standardizovani test koji se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu, prvenstveno za upis na MBA programe (Masters of Business Administration). Fakulteti u inostranstvu se njime služe kako bi procenili znanje kandidata u oblasti poslovanja i menadžmenta. Kako izgleda GMAT test?
GMAT test se sastoji od 3 dela:

 

Celina

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

Broj bodova

Analytical Writing Assessment

30 minuta

1

Analysis of an Argument

0-6

Integrated Reasoning

30 minuta

12

Multi-Source Reasoning, Table Analysis, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis

1-8

Pauza

8 minuta

     

Quantitative section

62 minuta

31

Data Sufficiency, Problem Solving

0-60

Pauza

8 minuta

     

Verbal section

65 minu

 

ta

36

Reading Comprehension, Critical Reasoning, Sentence Correction

0-60

 

 GMAT CAT (Computer-Adaptive Test) se prilagođava vašem nivou znanja. Na početku testa zadato vam je prvo pitanje koje je srednjeg nivoa. Ukoliko date tačan odgovor, iduće pitanje koje sledi biće na višem nivou, a ukoliko ste odgovorili netačno, idući zadatak biće lakši. Na taj način vam se svako pitanje ili zadatak pojavljuju pojedinačno, odnosno nemate uvid u prošla ili buduća pitanja i zadatke, niti ih možete preskakati, vraćati se ili ispravljati jednom odabrane odgovore.Uključujući dve pauze od po 8 minuta, GMAT test ukupno traje gotovo 4 sata.

Kako se prijaviti i gde se polaže test?

Merryland škola engleskog jezika sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje GMAT testa.

Možete se prijaviti na pripremni kurs ovde.


GMAT test se polaže se u ovlašćenim ispitnim centrima. Test koji se polaže je GMAT CAT (Computer Adaprive Test) što znači da kompjuter pitanja zadaje automatski, zavisno od toga kako ste odgovorili svako prethodno pitanje.Možete se prijaviti elektronskim putem.

Koliko vrede rezultati?
Rezultati GMAT testa traju 5 godina.Kako se boduje GMAT?
Bodovanje i rezultat GMAT testa temelje se na:

  • broju pitanja koje ste odgovorili
  • da li ste pitanja odgovorili tačno ili netačno
  • nivou i statističkim karakteristikama svakog pitanja, odnosno zadataka.

 


Opšti i konverzacioni kursevi