Akademski engleski

IMG 6137

 

Akademski engleski je namenjen  osobama koje se u svome radu ili studijama susreću sa izazovom pisanja stručnih radova, akademskih članaka i istraživanja na engleskom jeziku, dakle studentima master i doktorskih studija, istraživačima i naučnim saradnicima naučno-istraživačkih organizacija i fakulteta, učenicima koji pohadjaju ili su polagali TOEFL/IELTS kurseve ili učenicima koji planiraju da studiraju u inostranstvu, a koji žele da savladaju akademski stil pisanja, da obnove gramatičko znanje i savladaju relevantan vokabular u vezi sa svojom užom stručnom oblasti.

Kurs integriše vokabular opšteg tipa i namenjen je istraživačima iz različitih oblasti, te će fokus biti na opštim elementima gramatike i akademskog vokabulara, sa dodatnim vokabularom namenjenim pojedinačnim naučnim disciplinama.

Učenici se takodje dodatno osposobljavaju za usmeno izlaganje rezultata istraživanja u vidu formalne prezentacije, učestvovanje u diskusijama/debatama, kao i postavljanje pitanja na odgovarajući način kako sagovornik ne bi doživeo njihove reči na pogrešan ili kulturološki uvredljiv način.

Ciljevi kursa:                                                                                                                           

  • - osposobljavanje polaznika da samostalno pišu istraživačke radove, predloge projekata, apstrakte za konferencije, izlaganja
  • - osposobljavanje polaznika da pišu gramatički ispravne rečenice koje stilski ukazuju na njihovo visoko akademsko znanje i stručnost
  • - osposobljavanje polaznika da budu tečni u govoru kako bi pokazali svoju kompetentnost kroz kompleksnije strukture i kako bi počeli da razmišljaju na stranom jeziku
  • - osposobljavanje polaznika da primenjuju vokabular namenjen sledećim segmentima akademskog pisanja: adekvatna argumentacija, izražavanje mišljenja, opis problema, opis istraživačkog metoda, klasifikacija, opis ciljeva istraživačkog rada, navođenje rezultata, brojevi i statistika, komparacija, kontrastiranje, opis procedura i procesa, opis promena, predstavljanje podataka hronološkim redosledom.

Kurs se sastoji od 25 časova, a jedan čas traje 90 minuta.

Najbitnija odlika svih naših kursevaje izuzetna praktičnost, upotrebljivost i efikasnost stečenog znanja. Na kraju krajeva, znanje i umeće koje poneste iz naše škole je ključ našeg uspeha.

academic

 Cena obuhvata:                                                                                                                                                                

  • - polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
  • - pohađanje kursa
  • - sav neophodan materijal u vezi sa gramatikom, vokabularom i specifičnom oblasti svakog polaznika
  • - izdavanje sertifikata o završenom kursu 

Opšti i konverzacioni kursevi