Cenovnik

Kurs Fond časova Cena Mesečna rata Broj rata
         
Engleski za početnike 24 časa x 90 min. 11.700,00    3,900.00 3
Elementary-opšti 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Elementary-konverzacioni 40 časova x 90 min. 27.000,00     6.750,00 4
Pre-Intermediate-opšti 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Pre-Intermediate-konverzacioni 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Intermediate-opšti 40 časova x 90 min. 27,000.00    6.750,00 4
Intermediate-konverzacioni 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Upper-Intermediate-opšti 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Upper-Intermediate-konverzacioni  40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Advanced-opšti 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Advanced-konverzacioni 40 časova x 90 min. 27.000,00    6.750,00 4
Nemački početni A1.1 24 časa x 90 min. 15.900,00    7.950,00 2
Nemački A1.2 24 časa x 90 min. 15.900,00    7.950,00 2
Nemački A2.1 24 časa x 90 min. 15.900,00   7.950,00 2
Nemački A2.2 24 časa x 90 min. 15.900,00   7.950,00 2
Nemački jezik-opšti 40 časova x 90 min. 27,800.00    6.950,00 4
Nemački jezik-konverzacioni 40 časova x 90 min. 27,800.00    6.950,00 4
Akademski engleski 25 časova x 90 min. 18,750.00    6.250,00 3
Kurs kreativnog pisanja 12 časova x 90 min. 11,950.00   * *
Letnji intenzivni kursevi engleskog 25 časova x 90 min. 29,900.00   * 2
Strukovni kursevi 40 časova x 90 min. 26,600.00    6.650,00 4
Job Interview kurs 8 časova x 90 min. 5,950.00  * *
Dečiji kurs - predškolci 72 časa x 45 min.      4.500,00 9
Dečiji kurs - osnovci 72 časa x 45 min. *    4.500,00 9
Priprema za KET  8x45 minuta / mesec   *    4.500,00 5 - 9
Priprema za PET 8x45 minuta / mesec   *     4.500,00 5 - 9
Priprema za FCE 8x90 minuta / mesec   *     6.450,00 5 - 9
Priprema za FCE for Schools 8x90 minuta / mesec   *     6.450,00 5 - 9
Priprema za CAE 8x90 minuta / mesec   *     6.850,00 5 - 9
Priprema za CPE 8x90 minuta / mesec   *     6.950,00 7 - 12
Priprema za BEC 8x90 minuta / mesec   *     6.950,00 6 - 9
Priprema za ICFE 8x90 minuta / mesec   *     6.950,00 6 - 9
Priprema za LSAT (legal) 8x90 minuta / mesec   *     6.950,00 4 - 6
Priprema za TOLES 8x90 minuta / mesec   *     6.950,00 3 - 4
Priprema za IELTS 12x90 minuta / mesec *   14.450,00 3 - 4
Priprema za TOEFL 12x90 minuta / mesec *   14.450,00 2 - 3
Priprema za SAT/GRE/GMAT 12x90 minuta / mesec *   14.450,00 3 - 6
Priprema za SAT Subjects 12x90 minuta / mesec *   14.450,00 3 - 6
Priprema za TKT Module 1 (grupa) 8x90 minuta / mesec   17,950.00     8.975,00 2
Priprema za TKT Module 2 (grupa) 8x90 minuta / mesec   26,925.00     8.975,00 3
Priprema za prijemni ispit (engl./srp.) 8x90 minuta / mesec   *     6.200,00 3 - 9
Priprema za ECCE/ECPE 12x90 minuta / mesec *     8.640,00 6 - 9
Priprema za PTE 8x90 minuta / mesec   *     6.650,00 3 - 4
Priprema za TEFL 8x90 minuta / mesec   *     6.650,00 2 - 3
Specijalni kursevi ( zatvorena grupa) 40 časova x 90 min. 54.000,00    10.800,00 5
Serbian for foreigners (group) 40 lessons x 90 min. 47.950,00     9.590,00 5
Online čas 90 minuta 2,350.00  * *
Individualni čas engleskog  90 minuta 2,350.00  * *
Individualni čas nemačkog  90 minuta 2,350.00  * *
Prevod jedne strane                              (1500 karaktera) * 950.00   * *

 

Maršala Birjuzova 16/I, 11000 Beograd, Srbija    t.011/328 31 98;

Bul. Milutina Milankovića 25, Novi Beograd         t.011/713 86 48


Opšti i konverzacioni kursevi