BOCCONI

BOCCONI TEST

Bocconi test je jako slican SAT testu i traje 2 sata. Sastoji se od 100 pitanja na zaokruživanje (multiple-choice). Ima za cilj da izvrši selekciju kandidata koji žele da upišu osnovne akademske studije na ovom prestižnom univerzitetu. Kandidati moraju imati sposobnost kritičkog razmišljanja i veoma dobru organizaciju. Bocconi se organizuje tri puta godišnje – prvi put početkom februara, drugi put krajem aprila a treći put se organizuje samo za rani upis osnovnih studija za trećake koji žele godinu dana unapred da upišu osnovne studije na Bocconi-ju.

Tačni odgovori se upisuju na posebnom papiru, tako da je organizacija vremena jako bitna kako biste položili ovaj ispit. Kandidati mogu sa sobom poneti ručni sat, štaviše, to se i preporučuje, pošto u učionicama nema satova. Mobilni telefoni su zabranjeni. Sa sobom je potrebno poneti:

 • odštampanu potvrdu o detaljima testa (sa ličnog on-line portala nakon uspešnog apliciranja) i
 • pasoš radi provere identiteta.

Od izuzetne važnosti je da kandidat rešava pitanja redom, jer zbog ograničenja vremena postoji mogućnost da kandidat neće imati dovoljno vremena da se vrati na neko pitanje koje nije urađeno. Na neka pitanja je moguće odgovoriti jako brzo, za manje od minut vremena, dok neka zahtevaju više koncentracije i vremena. Cilj ispita je da kandidati imaju naravno što više tačnih odgovora ali i da dođu do poslednjeg pitanja u zadatom vremenskom okviru.

Svako tačno pitanje nosi 1 poen, dok neurađeno pitanje ili zadatak neće biti sankcionisan. Međutim, svako netačno pitanje oduzima jednu trećinu poena (0,33). Svaki test je različit u smislu redosleda pitanja i težine istih, pa čak i teme, jer se proverava sposobnost kandidata da pređe sa jednu na drugu temu bez ikakvog gubljenja vremena.

Priprema za Bocconi test je jako bitna. Neophodno je imati logičke veštine i sposobnost razumevanja pošto se test sastoji od matematičkih zadataka i logičkih pitanja. Oblasti testa su: razumevanje teksta (pitanja koja se odnose na tekst koji ćete pročitati), logika, matematika i numeričko rezonovanje. Poslednje dve oblasti odnose se na gradivo koje je obuhvaćeno u srednjoškolskom obrazovanju i može da podrazumeva sledeću vrstu pitanja i zadataka: 

 • Understanding information given in elementary statistical terms
 • Solution of simple concrete problems that require equations of 1st or 2nd degree or simple exponential equations
 • Simple linear equations
 • Literal calculation
 • Simple enumeration of problems Solution
 • Elementary numerical calculations, numerical sensitivity
 • Simple inequalities Solution
 • Elementary problems of probability
 • Simple problems of geometry (lines and parabolas)
 • Elementary logic problems (true / false), the Euler-Venn diagrams
 • Interpretation of passages describing complex situations

    Pripreme za Bocconi test na Novom Beogradu i u Starom gradu mogu se vršiti grupno ili individualno. Takođe, ovaj ispit možete spremiti i preko skype časova.                        


Opšti i konverzacioni kursevi