Kurs nemačkog jezika za medicinare

Medicinari, dođite lakše do posla u zemljama nemačkog govornog područja

Predviđa se da će Nemačkoj do 2030. godine nedostajati preko 500.000 zdravstvenih radnika.

Naša Nacionalna služba za zapošljavanje ima ugovor s nemačkim biroom rada, pa medicinski radnici iz Srbije mogu tako da pronađu posao u Nemačkoj.

Merryland centar organizuje specijalistički kurs nemačkog jezika za medicinare, namenjenog lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zdravstvenim radnicima, kao i  studentima medicine.

Uz veći naglasak na komunikacijske veštine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj da steknete potrebno stručno znanje nemačkog jezika i tako se na efikasan i siguran način pripremite za  rad u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama u zemljama nemačkog govornog područja.

Sadržaj kursa

 • Medicinski vokabular, terminologija i idiomi
 • Odnos zdravstveni radnik - pacijent
 • Razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva
 • Medicinske skraćenice
 • Podsećanje na osnovne gramatičke celine
 • Usavršavanje kompleksnije rečenične strukture


Ciljevi kursa:

 • Uspešna komunikacija sa pacijentima na nemačkom jeziku
 • Uspešna komunikacija sa kolegama na nemačkom jeziku
 • Razgovor o dijagnozama, tretmanima, davanje stručnih mišljenja
 • Razgovor sa pacijentom na stranom jeziku o istoriji bolesti, uzimanje informacija o simptomima, i beleženje istih na odgovarajući način
 • Razumevanje medicinske dokumentacije
 • Proučavanje istorije bolesti
 • Osposobljavanje za samostalno pisanje biografije i uspešan intervju za posao
   

Opšte informacije:

 • Tempo održavanja časova – 3 puta nedeljno
 • Ukupan fond časova- 40 časova po 90 min.
 • Kurs traje 3/4 meseca.
 • MERRYLAND centar odobrava promotivne cene za nemački za medicinu
 • u iznosu od 6950,00din. mesečno. Plaćanje u 4 mesečne rate.

 

Cena obuhvata:

 • polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
 • pohađanje kursa
 • knjigu
 • radnu svesku
 • CD
 • polaganje završnog testa
 • izdavanje sertifikata o završenom kursu

Opšti i konverzacioni kursevi