Koje se sve pravne teme obrađuju kroz kurs engleskog za pravnike?


KOJE SE SVE PRAVNE TEME OBRAĐUJU KROZ KURS ENGLESKI ZA PRAVNIKE?

Engleski za pravnike 16

 

Kurs engleskog jezika za pravnike obuhvata niz relevantinih tema u vezi sa poslom pravnika. Početni deo obuhvata teme koji se tiču privrednog prava, različitih dokumenata potrebnih za osnivanje firme, bankrot, likvidacija, zatim se prelazi na različite vrste ugovora, odnosno obradjuju se teme iz obligacionog prava, prekid ugovora, obeštećenje, ugovori u korist trećeg lica. Sledeće teme koje se obradjuju tiču se stvarnog prava, prenos svojine, ugovor u vezi sa tim odnosom, vlasnički list i relevantna dokumenta, a takodje se bavimo i odnosom izmedju poverioca i kreditora, sredstvima obezbedjenja, trgovinskim pravom, medjunarodnim trgovinskim pravom, hartijama od vrednosti, pravom intelektualne svojine i poslovnim pravom. U skladu sa potrebama i strukturom grupe, materijal se može prilagoditi i moguće je staviti akcenat na oblasti koje su konkretnoj grupi najpotrebnije.

Nastava prati udzbenik koji sadrži 16 lekcija u kojima se obradjuju prethodno pomenute teme, uz odgovarajuće vežbe readinga, tj. razumevanja tekstova, listeninga i writinga. Koriste se najnoviji Cambridge/TransLegal udžbenici u kojima su dati primeri relevantnih pravnih dokumenata a i sam profesor donosi na čas autentinčan materijal u vezi sa oblastima koje se obradjuju (npr. primeri zakona, ugovora, vlasničkih listova, različitih tipova hartija od vrednosti) kako bi polaznici imali konkretan primer onoga o čemu se priča na času. Idealno trajanje kursa je 40 časova x90 minuta jer se pokazalo kroz praksu da je toliko vremena potrebno da se obrade sve teme i usvoji znanje. Za razliku od ostalih kurseva engleskog jezika gde je za konkretne rezultate i napredak potrebno par meseci, kod engleskog za pravnike pomak se oseća već posle mesec dana rada.

Fokus časova je na aktivnoj upotrebi naučenog vokabulara kroz niz Speaking aktivnosti, a najčešće u formi diskusije kojoj prethode landmark cases iz odredjene oblasti, a koje profesor donosi na čas. Cilj je da polaznici iskoriste terminologiju u kontekstu koji je sličan njihovom svakodnevnom poslovnom okruženju, i da se takve situacije stvore na časovima. Takodje, na časovima se radi i struktura različitih tipova poslovnih mejlova, pisanje pravnih mišljenja i polaznici drže formalne prezentacije koje spremaju u dogovoru sa profesorom. Atmosfera je radna i formalna, ali ne previše jer je dokazano da se lakše uči ono što se uči sa zadovoljstvom tako da se profesor uvek trudi da stvori pozitivnu atmosferu i da ih ohrabri da napreduju. Naravno, razmena energije ide u oba smera i tada su rezultati najbolji.

PRIJAVETE SE ODMAH I UČITE SA ZADOVOLJSTVOM!

Opšti i konverzacioni kursevi