ILEC je ukinut, kako do sertifikata?


ILEC je ukinut, kako do sertifikata?

toles 1

 

TOLES – Test of Legal English Skills je dostupan kao zamena za ILEC ispit, i ako se bavite pravom, studirate ili koristite pravnu terminologiju na poslu, ovo je ispit koji vam pruža relevantno znanje i medjunarodno priznat sertifikat čije trajanje nije vremenski ograničeno

Budući da se ILEC ispit ukida od ove godine, od sledeće godine prelazimo na pripremu za TOLES ispit. Za razliku od ILEC ispita, koji je bio namenjen onima čije je znanje na C1 nivou, na TOLES ispitu postoje 3 nivoa: TOLES Foundation (za one čiji je engleski na početnom – pre-intermediate nivou), TOLES Higher (Intermediate – Upper nivo) i TOLES Advanced (Advanced C1 – C2).

 

TOLES Foundation (A1 – A2)

TOLES Higher (B1 – B2)

TOLES Advanced   (C1 – C2)

Reading

Reading

Reading

Writing

Writing

Writing

 

Listening (30 – 45 min.)

 

Trajanje i cena: 90 min., 50 GBP

120 min., 65 GBP

120 min., 80 GBP

 

Datumi polaganja, 2018:

25 januar
22 mart
21 jun
23 avgust
22 novembar

 

TOLES Foundation, struktura i cilj kursa

Da biste polagali TOLES Foundation ispit nije vam potrebno prethodno poznavanje britanskog ili američkog pravnog sistema. Na ovom nivou ćete steći znanje u vezi sa medjunarodnom pravnom terminologijom, i utvrditi ili steći gramatičko znanje koje će vam omogućiti da lakše komunicirate na osnovnom nivou. Oblasti na koje se TOLES Foundation fokusira:

 • Pregovori, osnovni jezik pregovora
 • Dokumenta potrebna pre sklapanja ugovora
 • Ugovori, osnove
 • Bankarstvo
 • Kompanijsko pravo
 • Likvidacija, bankrot, insolventnost
 • Radno pravo i ugovori
 • Parnica i parničenje
 • Gradjanski delikt

Uz materijal predvidjen za TOLES koriste se i drugi izvori, dodatna gramatika i vokabular iz stručnih knjiga namenjenih onima koji se bave pravom.

TOLES Higher

Na ovom nivou ćete proširiti znanje stečeno na Foundation nivou, tj. uz oblasti predvidjene na osnovnom TOLES nivou, naučićete stručnu terminologiju i iz sledećih oblasti:

 • Intelektualna svojina
 • Stvarno pravo
 • Obligaciono pravo
 • Pisanje pravnih mišljenja, mejlova, saveta

TOLES Advanced

Za razliku od prva dva nivoa, na ovom nivou je potrebno da ste dobro upoznati sa aktuelnim medjunarodnim trgovinskim pravom, kao i sa trendovima i promenama u pravu na medjunarodnom nivou. Zato ćete se na ovom kursu baviti i slučajevima iz evropske tekovine prava kroz dodatne tekstove koji su sastavni deo kursa. Na ovom nivou ćete usvojiti i znanje u vezi sa kompleksnim gramatičkim strukturama, a znanje ćete primeniti kako u govoru, aktivno, tako i kroz ispravljanje originalnih, autentičnih pravnih tekstova. Na ovom nivou ćete savladati terminologiju iz svih oblasti na Foundation i Higher nivou i proširiti svoje znanje pomoću izvornih tekstova, stručne literature i dodatne literature.

 

Opšti i konverzacioni kursevi