Priprema za SAT/ACT ispit

 SAT ispit 1

ŠTA SAČINJAVA SAT ISPIT?

SAT ispit je standardizovani test, neophodan za upis na većinu američkih koledža.

Ispit se preporučuje učenicima koji poseduju vrlo dobro ili odlično poznavanje matemetike. Merryland škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita

Kada i gde mogu da polažem SAT ispit?

SAT ispit se polaže šest puta godišnje van SAD. U Beogradu se ispit polaže u međunarodnom akademskom centru. Imajte u vidu da se može dogoditi da centar za testiranje nema sve ponuđene datume koji se nalaze u rasporedu i zato je potrebno da se prijavite na vreme.

 

Rezultati se objavljuju u periodu od 3 nedelje nakon polaganja ispita.

KAKO DA SE PRIJAVIM ZA SAT?

Termini polaganja - 

14.03.2020  (prijava do 14.02.2020.)

 02.05.2020 (prijava do 03.04.2020.)

Cena polaganja testa van SAD je 75 američkih dolara.

Upis je u toku, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Uz POPUST koji vazi za upis u zimskom semestru, iznos mesečne rate je 14.450 din. (12x90min.). Period pripreme za SAT je 3/4 meseca.

 NOVI SAT U 2016.

Novi SAT ispit testira veštine koje dovode do boljeg uspeha na koledžima. Za razliku od prethodnog SAT ispita, novi SAT više ne testira veštine u izolaciji, već naglašava logičko rezonovanje.

Format ispita

SAT ispit

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

DELOVI TESTA

I

SATNICA

RAZUMEVANJE TESTA

(READING)

65 MINUTA

PISANJE I JEZICKI DEO TESTA (WRITNG AND LANGUAGE)

35 MINUTA

DEO TESTA

BEZ DIGITRONA

25 MINUTA

DEO TESTA

SA DIGITRONOM

55 MINUTA

BROJ PITANJA

PO DELOVIMA

52 PITANJA (READING)

44 PITANJA (PISANJE I JEZICKI DEO)

20 PITANJA (BEZ DIGITRONA)

38 PITANJA (SA DIGITRONOM)

BROJ BODOVA

200-800

200-800

UKUPAN BROJ BODOVA

400-1600

 

Razumevanje teksta (Reading)

Deo testa koji testira veštine čitanja baziran je isključivo na paragrafima, što daje mogućnost da se testira globalno razumevanje teksta, kao i kritičko sagledavanje tekstova.Teme paragrafa su već unapred određene. Jedan paragraph se tiče američke i svetske istorije, dva su vezana za društvene nauke, a još dva za prirodne nauke.

 Pisanje i jezički deo testa (Writng and Language)

 Ovaj deo ispita testira znanje gramatike i takođe je baziran na paragrafima. U ovom delu testa takođe su od izuzetne važnosti pravila interpunkcije u engleskom jeziku.

SAT esej (Essay)

Umesto 25 minuta, ovaj deo ispita sada traje 50 minuta.U ovom delu kandidat ima zadatak da pročita tekst i da kritički analizira argumentaciju autora.Esej se ocenjuje na skali od 2 do 8, i nije uključen u skor od maksimalno 800 poena za engleski deo testa.

Matematika (Maths)

Matematički deo od ukupno 80 minuta, sastoji se iz dva dela. Format ispita se nije značajno promenio po pitanju matematike, ali su veštine koje se tesiraju promenjene, pa je sada veći naglasak stavljen na analizu podataka i grafika, algebru i jednačine, dok su pitanja dosta realističnija nego u prethodom formatu SAT ispita.

 

PRIPREMA ZA ACT
ACT – American College Test


Šta je ACT?
ACT je standardizovani test koji se traži za upis na diplomske studije u Americi. Pitanja na ACT testu jednako su povezana s gradivom u srednjoj školi u oblasti engleskog jezika, matematike i prirodnih nauka.


Kako izgleda ACT test?
Sastoji se iz četiri dela sa pitanjima na zaokruživanje, i od pisanja eseja koji nije obavezan.

Delovi ACT testa su:

Celina

Vremensko ograničenje

Broj pitanja

Zadatak

English (engleski)

45 minuta

75

Standardni pisani engleski jezik i retoričke veštine

Mathematics (matematika)

60 minuta

60

Matematičke veštine stečene do početka 4. razreda srednje škole.

Reading (čitanje)

35 minuta

40

Razumevanje pročitanog teksta

Science (prirodne nauke)

35 minuta

40

Veštine interpretacije, analize, evaluacije, kritičkog prosuđivanja i sposobnosti rešavanja problema potrebne za prirodne nauke.

*Writing (pisanje eseja)

30 minuta

1

Esej na zadatu temu u kojem se izražava vlastito mišljenje i stavovi o zadatoj temi. Procenjuju se pisane veštine na nivou srednjoškolskog engleskog jezika i početnog fakultetskog nivoa.

*nije obavezno, a odabir zavisi od uslova koje postavlja fakultet na koji se prijavljujete.

Potrebna Vam je priprema?
Za polaganje ACT testa potrebno je pre svega dobro poznavanje engleskog jezika, a zatim i matematike kao i veština interpretacije, analize, evaluacije, kritičkog prosuđivanja i sposobnosti rešavanja problema potrebnih za prirodne nauke. Za visok rezultat je potrebno temeljno i kvalitetno se pripremiti pa se tako američki srednjoškolci za polaganje ACT testova najčešće pripremaju tokom godine. Osim poznavanja i razumevanja engleskog jezika i ostalih navedenih područja, potrebno je bliže se upoznati s tehnikama polaganja koje vam mogu pomoći da ostvarite veliki broj bodova.

Merryland škola organizuje kako individualnu tako i grupnu pripremnu nastavu za polaganje ovog ispita.


Cena polaganja testa bez pisanja eseja iznosi 59 USD, a ACT s pisanjem eseja iznosi 74 USD. Za prijave nakon zadatog roka za online prijave (standby prijave) naplaćuje se dodatak od 41 USD na redovnu cenu.


ACT test se polaže u ovlašćenim ispitnim centrima ili u srednjoj školi kandidata (Arranged Testing). Ukoliko Vam trebaju detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte.

ACT termini polaganja ispita:

Na ovom sajtu možete pogledati detaljnije o termninima za polaganje ACT ispita : http://www.actstudent.org/regist/outside/

 

 


Opšti i konverzacioni kursevi