Priprema za IELTS ispit

Priprema za IELTS ispit

 

IELTS 192

STA JE IELTS?

International English Language Testing System je svetski priznat ispit engleskog jezika koji uvažavaju obrazovne institucije, vladine agencije i stručne organizacije. Ispit ocenjuje sposobnost kandidata da komunicira na engleskom koristeći sve četiri jezičke veštine: slušanje tj. razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, pisanje i govor.

Postoje dve verzije ispita, akademski i opšti, a koju Vi polažete zavisi od toga za šta Vam je ovaj sertifikat potreban. Ukoliko se upisujete na studije u inostranstvu potrebno je položiti akademsku verziju, dok se za izdavanje radnih viza, potrebe poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično, polaže opšta verzija.

Pored akademske i opšte verzije od skoro je uvedeno polaganje IELTS ispita za dobijanje britanske vize i imigraciju. Na sajtu Britihs Council-a možete pogledati više o IELTS isptitu za britanske vize i imigraciju: http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts-uk-visa-immigration

KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?

Testiraju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku (listening, reading, writing and speaking), a ocene se kreću od 0 do 9 (0- nije prošao/la, 9-odličan).

Priznat je od strane većine akademskih institucija u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici i preko dve hiljade univerziteta u SAD-u, kao i od strane mnogih drugih organizacija. Nakon polaganja ovaj sertifikat vredi dve godine a nakon toga se obnavlja istim postupkom polaganja ispita.

Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim delovima IELTS ispita. Pored upoznavanja sa formatom ispita, velika pažnja se poklanja i usavršavanju opšteg jezika uvežbavanjem najbitnijih gramatičkih struktura i proširivanjem vokabulara, naročito onog tipičnog za sam IELTS ispit. Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Nastavni materijal se bira u odnosu na potreban broj časova i modul koji polažete. Optimalni period priprema je od 2-4 meseca, sve u zavisnosti od Vašeg početnog nivoa znanja. Merryland škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita. Časove drže diplomirani profesori engleskog jezika sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

                                                               ielts exam structure merryland

O konkretnim terminima i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Za upis u prolećnom semestru važe promotivne cene tako da je iznos mesečne rate 13.450,00 dinara (12x90min.). Optimalni period pripreme za IELTS je 3/4 meseca, ali trajanje priprema umnogome zavisi od Vašeg trenutnog nivoa znanja. 

Prvi sledeći datum početka pripremnog kursa je u APRILU, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Posebno usavršena tehnika za učenje jezika uživo putem interneta            online2        Prijavite se odmah!

 

Kako se prijaviti i gde se polaže IELTS ispit?

Na ovom sajtu možete pogledati termine polaganja IELTS ispita: http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts

Uporedna tabela za IELTS ispit

 

 

IELTS termini polaganja ispita u Beogradu:

iBT TOEFL

PBT TOEFL

IELTS

Cambridge Esol

107 - 120

625 - 677

7.5 - 9.0

CPE

90 - 106

575 - 624

6.5 - 7.0

CAE

61 - 89

499 - 574

5.0 - 6.0

FCE

57 - 60

487 - 498

3.5 - 4.5

PET

   

3.0

KET

 

2019

Beograd

 

MART 2019

 

23.mart

 

 

APRIL  2019

6.april

25.april

 

MAJ 2019

11.maj

23.maj

 

JUN 2019

1.jun

29.jun

   
   

 

 

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).

Dobijeno priznanje, koje  nam je Britanski savet dodelilio 2015. , 2016., 2017. i 2018. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1 2018

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1

   01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2016  01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2015

Naučite vokabular za IELTS na lak i brz način:http://www.memrise.com/course/226242/merryland-ielts/


Opšti i konverzacioni kursevi