Priprema za IELTS ispit

Priprema za IELTS ispit

 

 

STA JE IELTS?

International English Language Testing System je svetski priznat ispit engleskog jezika koji uvažavaju obrazovne institucije, vladine agencije i stručne organizacije. Ispit ocenjuje sposobnost kandidata da komunicira na engleskom koristeći sve četiri jezičke veštine: slušanje tj. razumevanje govora, razumevanje pročitanog teksta, pisanje i govor.

Postoje dve verzije ispita, akademski i opšti, a koju Vi polažete zavisi od toga za šta Vam je ovaj sertifikat potreban. Ukoliko se upisujete na studije u inostranstvu potrebno je položiti akademsku verziju, dok se za izdavanje radnih viza, potrebe poslovnog usavršavanja u inostranstvu i slično, polaže opšta verzija.

Pored akademske i opšte verzije od skoro je uvedeno polaganje IELTS ispita za dobijanje britanske vize i imigraciju. Na sajtu Britihs Council-a možete pogledati više o IELTS isptitu za britanske vize i imigraciju: http://www.britishcouncil.rs/exam/ielts-uk-visa-immigration

KAKO IZGLEDA IELTS ISPIT?

Testiraju se veštine slušanja, čitanja sa razumevanjem, pisanja i govora na engleskom jeziku (listening, reading, writing and speaking), a ocene se kreću od 0 do 9 (0- nije prošao/la, 9-odličan).

Priznat je od strane većine akademskih institucija u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Novom Zelandu, Južnoafričkoj Republici i preko dve hiljade univerziteta u SAD-u, kao i od strane mnogih drugih organizacija. Nakon polaganja ovaj sertifikat vredi dve godine a nakon toga se obnavlja istim postupkom polaganja ispita.

Na časovima se upoznajete sa svakim segmentom ispita i uvežbavate tehnike polaganja, a naročita pažnja se poklanja pisanju i govoru kao najzahtevnijim delovima IELTS ispita. Pored upoznavanja sa formatom ispita, velika pažnja se poklanja i usavršavanju opšteg jezika uvežbavanjem najbitnijih gramatičkih struktura i proširivanjem vokabulara, naročito onog tipičnog za sam IELTS ispit. Nastava se odvija u malim grupama ili individualno. Nastavni materijal se bira u odnosu na potreban broj časova i modul koji polažete. Optimalni period priprema je od 2-4 meseca, sve u zavisnosti od Vašeg početnog nivoa znanja. Merryland škola sa velikim uspehom priprema kandidate za polaganje ovog ispita. Časove drže diplomirani profesori engleskog jezika sa velikim iskustvom u ovoj oblasti. Pripreme za IELTS ispit se održavaju u Merryland školi na lokaciji Novi Beograd i Stari grad.

                                                               ielts exam structure merryland

O konkretnim terminima i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.

Za upis tokom leta važe promotivne cene tako da je iznos mesečne rate 14.450,00 dinara (12x90min.). Optimalni period pripreme za IELTS je 3/4 meseca, ali trajanje priprema umnogome zavisi od Vašeg trenutnog nivoa znanja. 

Prvi sledeći datum početka pripremnog kursa je 17.03.2020, a o konkretnom terminu i tempu održavanja časova zainteresovani polaznici se mogu informisati putem telefona.           

 

Kako se prijaviti i gde se polaže IELTS ispit?

Na ovom sajtu možete pogledati termine polaganja IELTS ispita: http://www.britishcouncil.rs/polaganje-ispita/ielts

Uporedna tabela za IELTS ispit

 

 

IELTS termini polaganja ispita u Beogradu:

iBT TOEFL

PBT TOEFL

IELTS

Cambridge Esol

107 - 120

625 - 677

7.5 - 9.0

CPE

90 - 106

575 - 624

6.5 - 7.0

CAE

61 - 89

499 - 574

5.0 - 6.0

FCE

57 - 60

487 - 498

3.5 - 4.5

PET

   

3.0

KET

 

2020

Beograd

APRIL 2020.

04.april
JUN 2020.

13.jun

 

 

 

 

 

 

MERRYLAND škola je ZLATNI partner u okviru Addvantage programa British Council-a, odnosno preporučeni centar za pripremanje kandidata za neki od Cambridge ESOL ispita i IELTS (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC i ICFE).

Dobijeno priznanje, koje  nam je Britanski savet dodelilio 2015. , 2016., 2017. i 2018., 2019. i 2020. godine, predstavlja još jednu potvrdu da smo među najboljim školama engleskog jezika u Srbiji.

 

 

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1 2018

    F146-Addvantage Web Banners 728x90px TIER1

   01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2016  01 728x90 Addvantage WEB Banners GOLD 2015

Naučite vokabular za IELTS na lak i brz način:http://www.memrise.com/course/226242/merryland-ielts/


Opšti i konverzacioni kursevi