Kurs nemačkog jezika za medicinare

19225445 271376913270324 5632311883815844006 n

Medicinari, dođite lakše do posla u zemljama nemačkog govornog područja

Predviđa se da će Nemačkoj do 2030. godine nedostajati preko 500.000 zdravstvenih radnika.

Naša Nacionalna služba za zapošljavanje ima ugovor s nemačkim biroom rada, pa medicinski radnici iz Srbije mogu tako da pronađu posao u Nemačkoj.

Merryland centar organizuje specijalistički kurs nemačkog jezika za medicinare, namenjenog lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zdravstvenim radnicima, kao i  studentima medicine.

Uz veći naglasak na komunikacijske veštine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj da steknete potrebno stručno znanje nemačkog jezika i tako se na efikasan i siguran način pripremite za  rad u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama u zemljama nemačkog govornog područja.

Sadržaj kursa

Medicinski vokabular, terminologija i idiomi
• Odnos zdravstveni radnik - pacijent
• Razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva
• Medicinske skraćenice
• Podsećanje na osnovne gramatičke celine
• Usavršavanje kompleksnije rečenične strukture

Ciljevi kursa:

• Uspešna komunikacija sa pacijentima na nemačkom jeziku
• Uspešna komunikacija sa kolegama na nemačkom jeziku
• Razgovor o dijagnozama, tretmanima, davanje stručnih mišljenja
• Razgovor sa pacijentom na stranom jeziku o istoriji bolesti, uzimanje informacija o simptomima, i beleženje istih na odgovarajući način
• Razumevanje medicinske dokumentacije
• Proučavanje istorije bolesti
• Osposobljavanje za samostalno pisanje biografije i uspešan intervju za posao

Opšte informacije:


Tempo održavanja časova – 3 puta nedeljno

Ukupan fond časova- 40 časova po 90 min.

Kurs traje 3/4 meseca.

MERRYLAND centar odobrava promotivne cene za nemački za medicinu

u iznosu od 6950,00din. mesečno. Plaćanje u 4 mesečne rate.

Cena obuhvata:
- polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
- pohađanje kursa
- knjigu
- radnu svesku
- CD
- polaganje završnog testa
- izdavanje sertifikata o završenom kursu