Engleski za medicinu

engleski za doktore merryland

Engleski za medicinu je namenjen kvalifikovanim lekarima, stomatolozima, farmaceutima i studentima medicinskih nauka koji žele da rade u engleskom govornom okruženju. Uz veći naglasak na komunikacijske veštine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj da razvije stručni jezik i interpersonalne veštine bitne za uspostavljanje i održavanje odnosa između lekara i njihovih pacijenata, tako da lekarima osigura efikasnije obavljanje svojih dužnosti na engleskom jeziku.

Sadržaj kursa

Medicinski vokabular, terminologija i idiomi
• Odnos lekar - pacijent
• Razumevanje medicinskih izveštaja i proučavanje slučajeva
• Medicinske skraćenice
• Podsećanje na osnovne gramatičke celine
• Usavršavanje kompleksnije rečenične strukture

Ciljevi kursa:

• Uspešna komunikacija sa pacijentima na engleskom jeziku
• Uspešna komunikacija sa kolegama na engleskom jeziku
• Razgovor o dijagnozama, tretmanima, davanje stručnih mišljenja
• Razgovor sa pacijentom na stranom jeziku o istoriji bolesti, uzimanje informacija o simptomima, i beleženje istih na odgovarajući način
• Razumevanje medicinske dokumentacije
• Proučavanje istorije bolesti
• Osposobljavanje za samostalno pisanje biografije i uspešan intervju za posao

Opšte informacije:

Tempo održavanja časova – 3 puta nedeljno

Ukupan fond časova- 40 časova po 90 min.

Kurs traje 3/4 meseca.

MERRYLAND centar za engleski jezik odobrava promotivne cene za engleski za medicinu

u iznosu od 6650,00din. mesečno. Plaćanje u 4 mesečne rate.

Cena obuhvata:
- polaganje ulaznog testa radi utvrđivanja prethodnog nivoa znanja
- pohađanje kursa
- knjigu
- radnu svesku
- CD
- polaganje završnog testa
- izdavanje sertifikata o završenom kursu

 Ovaj specijalizovani kurs se može skrojiti u zavisnosti od Vaših potreba, bilo da ste lekar,stomatolog ili farmaceut.